До 100 – річчя

Української революції 1917-1921 рр.

«Українська держава була і є. Її створив народ, нація, а не купка емігрантів,
Народ її захищав і буде захищати всіма силами своїми – фізичними і духовними».
( В. Винниченко)

Бібліографічний список літератури

Президент України Петро Порошенко оголосив 2017 рік Роком Української революції 1917-1921 років (указ президента №17/2016 "Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років" від 22 січня 2016 року).

У березні 2017 року виповнилося 100-ліття від початку Української революції 1917–1921 років – одного із найважливіших і найскладніших періодів в історії Українського народу ХХ століття. Ця доба була вершиною національно-визвольної боротьби, відродження української нації.

Сформована тоді ідея державної незалежності стала визначальною для українського визвольного руху. Розбудовою Української Народної Республіки, Української Держави, Західно-Української Народної Республіки українці довели здатність і спроможність національного державотворення. Сьогоднішня Україна є спадкоємицею державницьких традицій, закладених революцією 1917–1921 років.

Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Проте вона стала самодостатнім історичним явищем із самобутніми специфічними рисами. Революція носила характер національно- та соціально-визвольний. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що зазнала еволюції від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення необхідності утвердження власної державної незалежності.

Українська революція має чіткі хронологічні рамки. Її нижня часова межа пов’язана зі створенням у березні 1917 року Української Центральної Ради (далі – УЦР) на чолі з Михайлом Грушевським. За короткий час вона перетворилася з представницького органу українського громадського руху на повноцінний парламент Української Народної Республіки (далі – УНР).

Верхня межа Української революції – жовтень–листопад 1921-го, коли масовий антибільшовицький повстанський рух ослаб після поразки Другого Зимового походу армії УНР.

У ході революції український народ уперше в ХХ сторіччі створив незалежну національну державу, яка у формі різних утворень мала всі ознаки незалежної держави: територію, кордони, символи, органи влади, військо, гроші, мову. Вперше після століть бездержавності відбулось об’єднання в одній соборній державі східних і західних українських земель.

Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах країни розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура.

Досвід самостійної соборної України відіграв вирішальну роль у подальшій визвольній боротьбі Українського народу. Розуміння здобутків революції та усвідомлення причин її поразки має стати важливим уроком для сучасної розбудови незалежної України.

Термін “Українська революція” був уведений в обіг самими учасниками подій. Таке означення є в працях Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Дмитра Дорошенка й інших діячів доби. Радянська історіографія викорінювала цю дефініцію, й на події в Україні поширювала поняття “Велика Жовтнева соціалістична революція” та “Громадянська війна”. Усе, що не вписувалося в рамки “генеральної лінії партії”, подавалося як “контрреволюційне” та “буржуазне”. Водночас українські історики в діаспорі досліджували Українську революцію 1917–1921 років. Роботу продовжили вітчизняні науковці в незалежній Україні.

Українська революція має три етапи:

· березень 1917 – квітень 1918 – утворення та діяльність УЦР, проголошення її Універсалів;

· 29 квітня – 14 грудня 1918 – правління гетьмана Павла Скоропадського;

· грудень 1918 – листопад 1921 – встановлення влади Директорії УНР, розгортання та придушення масштабного повстанського руху.


/Files/images/resursi/vrtualna_vistavka/1606200133242760_f0_0.jpg
Сергійчук В. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 роках. [Текст]. – Київ, 1999. – 413с

На великому архівному матеріалі, що раніше переховувався в спецфондах, професор Володимир Сергійчук засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Матері-Батьківщини, їхні серця б’ються в одному ритмі з Києвом.
Особливо це виявилося 1917 року, коли українство, зініціювавши виступом солдатів Волинського полку Лютневу революцію в Росії, взялося творити свою власну долю на своїй етнічній території. Тоді у визвольні змагання включилися не тільки на Великій Україні — скрізь, де вже розселився наш етнос, підгримували прагнення до творення Самостійної Соборної Держави.


/Files/images/resursi/vrtualna_vistavka/170317-4.jpg
Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У 4-х т.: Т. І. Рік 1917. — Київ, 2008. – 560с.

У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі — в добу революцій 1917–1920 рр.

Перша книга присвячена 1917 року, протягом якого відбулися Лютнева й Жовтнева революції, розпочалася й набрала значних масштабів Українська національно-демократична революція. Розкривається взаємозв’язок, взаємовплив соціальних і національно-визвольних процесів, що останнім часом досліджуються здебільшого як самостійні, окремі об’єкти, порушуючи цілісність уяви про реальний досвід в усій його багатогранності й багатомірності.


/Files/images/resursi/vrtualna_vistavka/1044074.jpg
ЛитвинМ. P. Проект "Україна".Галичинав Українській революції1917–1921 pp. / Гол. ред. О. А. Красовицький. – Харків: Фоліо, 2015. – 380 с.

У книжці львівського історика М.Литвина розповідається про роль і місце Галичини та галичан в Українській національно-демократичній революції. Особливу увагу приділено державотворенню Західно-Української Народної Республіки, провокативній політиці більшовицької Росії, яка намагалася влітку 1920 року прищепити "любов" галичан до Галицької Соціалістичної Радянської Республіки. І хоча своєї мети Українська революція не досягла, її значення важко переоцінити, оскільки вона спонукала нові покоління до спроб розбудови власної держави та здобуття незалежності.


/Files/images/nov_nadhodjennya/2017/39418_59886.800x600w.jpg
На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років [Текст] / А.Руккас, М.Ковальчук, А.Папакін, В.Лободаєв ; вступ. ст. К.Галушко; ред. О.О.Старова. - Харків : КК "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 352 с. : іл.

• Центральна рада таукраїнізація вросійській армії 1917-1918 роках
• Війни зРадянською Росією та Білою армією 1917-1919 років
• Повстанський рух вУкраїні 1918-1921 років
• Війна ЗУНР і УНР проти Польщі 1918-1919 років


/Files/images/nov_nadhodjennya/2017/shkilnyk_08-2016-wrdp.jpg
Шкільник, Михайло. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. [Текст] : спомини і роздуми / Михайло Шкільник ; упоряд. В.Верстюк. - Київ : КЛІО, 2016. - 512 с.

Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України події революції 1917 -1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам’яті автора. Він, урядовець тогочасних українських міністерств,подає своє бачення революційних подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних змагань. Одна з них, на його думку, дискредитація української ідеї П.Скоропадським, який під вивіскою «Української Держави» готував відновлення «єдиної і неподільної» Росії.


/Files/images/resursi/vrtualna_vistavka/Прохода.jpg
Прохода В. Думки про Правду. До історії повстання української нації [Текст]. - Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження, 2009.- 568 с.

Це книга про українську Правду, про віковічну боротьбу за неї на полях кривавих битв її у свідомості українців. В історичній частині тексту автор - кубанський українець із дивовижно складною долею борця за Соборну Самостіїїну Україну - докладно описує події та персонали змагань за українську Правду в добу УНР та проти неї в СРСР. Соціо-софська частина книги становить роздуми - глибокі, аргументовані, часом суперечливі - про різні аспекти духовного життя української людини її українського суспільства.

Читач знайде у книзі безліч маловідомих або її зовсім невідомих фактів, тонких спостережень, інтелектуальних знахідок, оригінальних тверджень про наше минуле її перспективи на майбутнє. Книга багато в чому є ключем до розуміння причин нинішнього стану української нації її держави.

Видання адресоване науковцям-українознавцям, студентам, гімназистам, ліцеїстам, старшокласникам та широкому загалові читачів, які не байдужі до української Правди і прагнуть її утвердження.


Перелік наукових і науково-популярних Інтернет-публікацій

Джерело:http://memory.gov.ua/methodicmaterial/metodichni-rekomendatsii-do-100-richchya-ukrainskoi-revolyutsii-1917-1921-rokiv

1. Бойко Олена. Символ українського героїзму. Бій під Крутами: факти й оцінки [Електронний ресурс] / Бойко Олена. // День – 2008. – 02.02. – Режим доступу :https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/simvol-ukrayinskogo-geroyizmu

2. Верстюк В. День Соборності України: історія виникнення традиції й свята [Електронний ресурс] / В. Верстюк. // Європейська Україна – Режим доступу:http://eukraina.com/publ/human_development/den_sobornosti_ukrajini_istorija_viniknennja_tradiciji_j_svjata/6-1-0-185

3. Гай-Нижник П. ІV Універсал Української Центральної Ради – проголошення незалежності УНР [Електронний ресурс] / Павло Гай-Нижник. // Особистий сайт – Режим доступу :http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/video_iv_universal..php

4. Гай-Нижник П. Акт злуки УНР та ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України [Електронний ресурс] / Павло Гай-Нижник. // Особистий сайт – Режим доступу :http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/172doc.php

5. Галущак М. “Потрібний живий ланцюг Львів–Луганськ”: інтерв’ю із істориком Олегом Павлишиним [Електронний ресурс] / Галущак М. // Історична правда – 2013. – 01.22. – Режим доступу :http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/01/22/109449/

6. Зінченко О. Незалежність №1: Коли Грушевський насправді її оголосив, чому Винниченко сумнівався, а Єфремов був проти [Електронний ресурс] / Зінченко О. // Історична правда. – 2015. – 26. 01. – Режим доступу :http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/01/26/146960/

7. Ісаюк О. Забута незалежність. За один рік до Соборності [Електронний ресурс] / О. Ісаюк // Історична правда. – 2012. – 22. 01. – Режим доступу :http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/01/22/69636

8. Калинчук Д. Як українська армія захопила Крим. Квітень 1918 року [Електронний ресурс] / Дмитро Калинчук // Історична правда. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/04/2/142216/

9. Луцький М. Правовий аспект Акта злуки УНР та ЗУНР [Електронний ресурс] / Луцький М. // Науково-інформаційний вісник “Право”. – 2014. – № 9. – Режим доступу :http://iful.at.ua/NIV-9-2014/6.pdfhttp://iful.at.ua/NIV-9-2014/6.pdf

10. Мельник І. Дві листопадові революції у Львові – 1848 і 1918[Електронний ресурс] / І. Мельник // Режим доступу :http://zbruc.eu/node/14875

11. Нариси історії української революції 1917-1921 років. : у 2 кн. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Наукова думка, 2011. – Кн. 1 [Електронний ресурс] / [В.Ф. Верстюк (кер.) та ін.]. – 2011. – 390 с. Режим доступу :http://chtyvo.org.ua/authors/Smolii_Valerii/Narysy_istorii_ukrainskoi_revoliutsii_1917-1921_rokiv_Knyha_1/

12. Нариси історії української революції 1917-1921 років. : у 2 кн. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Наукова думка, 2012. – Кн. 2 [Електронний ресурс] / – 2012. – 464 с. Режим доступу:http://shron.chtyvo.org.ua/Verstiuk_Vladyslav/Narysy_istorii_ukrainskoi_...

13. Свято галицької незалежності у Львові [Електронний ресурс] // Історична правда. – Режим доступу :http://www.istpravda.com.ua/short/2010/11/1/2106/

14. Сеньків М. Акт злуки УНР та ЗУНР – знакова подія української історії [Електронний ресурс] / Сеньків М. // СНУ імені Л.Українки. Історичні студії. – 2013. – Режим доступу :http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/6620/1/Senkiv.pdf

15. Скорич Л. Акт злуки 22 січня: передумови і наслідки [Електронний ресурс] / Скорич Л. // Львівська політехніка. Історичні науки. – 2008. С. 97–101. – Режим доступу :http://vlp.com.ua/files/15_8.pdf

16. Соборна Україна: від ідеї до сьогодення [Електронний ресурс] // Електронна бібліотека НЮУ імені Я.Мудрого – Режим доступу :http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=304:soborna-ukraina-vid-idei-do-sohodennia&Itemid=236

17. Тимченко Р. Акт злуки 22 січня 1919 р. та проблеми його реалізації (січень–листопад 1919 р.) [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Український історичний збірник – 2009. – Вип. 12. – С. 183–193. – Режим доступу :http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=304:soborna-ukraina-vid-idei-do-sohodennia&Itemid=236

18. У вихорі революції 1917–1921 років. Наш Крим: неросійські історії українського півострова [Електронний ресурс] // Режим доступу :http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/nash_krym_2016.pdf

19. Файзулін Я., Скальський В. Свято Злуки: унікальні фото від Інституту національної пам’яті [Електронний ресурс] / Файзулін Я., Скальський В. // Історична правда – Режим доступу :http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2011/01/22/17352/#19

20. Файзулін Я. Бій під Крутами: як відрізнити історичну правду від міфу? [Електронний ресурс] / Файзулін Я. // Тиждень.ua – Режим доступу :http://tyzhden.ua/History/40792

21. Чоп Г. П’ять спроб України оголосити незалежність: від Центральної Ради до ОУН [Електронний ресурс] / Г. Чоп. // IPress.ua. – Режим диспуту :http://ipress.ua/articles/pyat_sprob_ukrainy_progolosyty_nezalezhnist_vid_tsentralnoi_rady_do_oun_26149.html

22.22.01.1918 – Українська Центральна Рада проголосила незалежність УНР [Електронний ресурс] // Територія терору. – Режим доступу:http://www.territoryterror.org.ua/uk/resources/calendar/details/?newsid=272

23. 1919: Петлюра приймає військовий парад. Фото і кінохронікальні матеріали [Електронний ресурс] // – 2010. – 12.11. – Режим доступу :http://www.istpravda.com.ua/videos/2010/11/12/4193/

Кiлькiсть переглядiв: 1379

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.